Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Voorwaarden & reglement

                                  Info & reglement botenhavens Hsv de hengelsport Zwolle

Havens: Kolk Westerveld (150 ligplaatsen)
             Kolk Koezen Berkum (20 ligplaatsen)
             Almeloos kanaal (10 ligplaatsen)

Aanvraag ligplaats:
De aanvraag voor een ligplaats in één van bovengenoemde havens loopt via onze beheerder Dhr. Gert Dijkstra. Om een ligplaats aan te kunnen vragen moet u lid zijn van Hsv de hengelsport Zwolle. De aanvraag kan alleen worden gedaan aan de balie in ons clubgebouw aan het Zerboltpad 2 te Zwolle, op elke donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur. (contante betaling want pinnen is niet mogelijk)

Kosten ligplaats:
De jaarlijkse kosten voor een ligplaats zijn:

• 1e jaar (inschrijving, incl. admin-kosten, bootplaatje en borg) € 100,- (alleen aan de balie van Hsv 
  de hengelsport Zwolle)
• 2e jaar en daaropvolgend € 60,- (jaarlijkse incasso via Sportvisserij Nederland gelijk 
   met de vergunning van Hsv de hengelsport Zwolle)

De genoemde prijzen zijn op jaarbasis van januari t/m december, een heel seizoen. De prijs voor een aanvraag tijdens een lopende seizoen wordt naar rato (maand van aanvraag) berekend. Indien u een ligplaats is toegekend ontvangt u een bewijs en een ligplaatsnummer. Het plaatje met het ligplaatsnummer moet zichtbaar op uw boot worden gemonteerd.

Opzeggen ligplaats:
Opzeggen van uw ligplaats kan uitsluitend schriftelijk (aantekenen) of per email en moet per seizoen voor 1 oktober van elk jaar bij ons binnen zijn. 

Schriftelijk (aantekenen) aan: 

Hsv de hengelsport Zwolle
t.a.v. Dhr. G Dijkstra
Zerboltpad 2
8022 RV Zwolle

Per email aan : az.hsvzwolle@gmail.com

Let op !!!!!!! uw schriftelijke (aantekenen) opzegging of opzegging per email is uw bewijs van opzegging, bewaar deze goed als u opzegt. Kunt u geen bewijs overleggen dan is er geen opzegging en blijft u de kosten van de ligplaats voor dat komende seizoen verschuldigd.

Onderhoud / beheer van uw boot en betaling liggeld:
Hsv de hengelsport Zwolle investeert jaarlijks veel in onderhoud en beheer van onze havens. Wij verwachten van u, als huurder van een ligplaats en eigenaar van de boot, hetzelfde. Helaas komt het nog te vaak voor dat boten onder water liggen en blijven liggen door welke oorzaak dan ook. Dat accepteren wij absoluut niet, het schaadt het aangezicht van onze havens. 

De eigenaren van boten welke onder water liggen, of zij die het liggeld niet betalen, worden door ons één keer aangeschreven met het verzoek de situatie per direct te herstellen e/o het liggeld per direct te betalen. Mocht de eigenaar desondanks in gebreke blijven dan verwijderen wij de boot uit het water. De bergingskosten, huur kraan enz. komen volledig voor rekening van de eigenaar en zal aan hem/haar worden doorberekend. Uw recht op de ligplaats zal dan tevens vervallen.

Verwijderde boten moeten door de eigenaar binnen 3 weken worden verwijderd van het terrein van de botenhaven. Mocht dit niet binnen 3 weken gebeuren dan lichten wij de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle in die verdere actie ondernemen.

Algemeen:
Hsv de hengelsport Zwolle doet er alles aan om uw ligplaats zo goed als mogelijk veilig te laten zijn. Gezien het openbare karakter van de havens is permanente beveiliging echter niet mogelijk. Voor een verzekering van uw eigendom en het goed vastleggen hiervan (ketting en slot) bent uzelf verantwoordelijk.

Hsv de hengelsport Zwolle kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van uw boot of van attributen zoals een buitenboordmotor.

Overnachten in of op de boten en het terrein van de botenhaven is ten strengste verboden,

Uw beheerder van de botenhavens
G. Dijkstra