Procedure`s bij vissterfte

Vissterfte……………………..en dan,

Iets wat we als sportvisser niet mee willen maken is vissterfte op onze wateren. Toch worden we hier zo nu en dan mee geconfronteerd en worden er allerlei acties in gang gezet. Acties waarvan de visser niet altijd weet heeft en welke deels wel en niet zichtbaar zijn. Daarom nemen wij jullie graag mee in de procedure die gevolgd (moet) worden als er vissterfte is geconstateerd.

Laten we eerst de diverse vissterften eens benoemen en onderscheid maken tussen massale vissterfte en één of enkele dode vissen. Vissterfte kan o.a. ontstaan door;

•Ziekte van de vis door bacterie of parasiet o.a. karperpest of koi herpes virus.
•Zuurstof gebrek na een stortbui e/o overstort rioolwater of maai werkzaamheden.
•Slechte waterkwaliteit door bijv. gebrek aan zuurstofplanten.
•Zuurstofgebrek onder de 2e waterlaag de zogenoemde Spronglaag. (Agnietenplas 2016)
•Ouderdom van de vis.

De procedure:

Meldingen van dode vissen moeten worden gemeld bij de Hsv of het waterschap. Bedenk echter wel dat onze bestuursleden in het dagelijks leven gewoon 8 uur per dag werken, wij zijn en blijven vrijwilligers. Dit betekend dus dat wij door de week niet zomaar beschikbaar zijn om persoonlijk polshoogte te nemen, wij geven een melding dan direct door aan het waterschap.

Als er bij de vereniging een melding binnenkomt van dode vissen of vissterfte ondernemen wij wel degelijk direct actie. Is één van de bestuursleden beschikbaar dan neemt hij/zij polshoogte op de aangegeven locatie en wordt tevens het waterschap WDODELTA ingelicht. Is er niemand beschikbaar dan wordt de gebiedsbeheerder water van het waterschap direct telefonisch ingelicht. Aan hem wordt de melding, locatie en eventueel foto`s doorgegeven en hij gaat ter plaatse polshoogte nemen. 

Het waterschap is altijd Leading in de te ondernemen acties en niet de Hsv zoals menigeen schijnt te denken. Wel kan de Hsv op eigen initiatief waarschuwingsborden plaatsen indien het vermoeden bestaat van ziekten (zoals laatstelijk bij de Wavin vijver). Dit doen we dan puur als voorzorg.

Afhankelijk van hun bevindingen kan het waterschap (in overleg met de Hsv) o.a. de volgende acties ondernemen;
•Zuurstof toevoegen m.b.v. de brandweer.
•Afnetten en de nog gezonde vissen verwijderen en met beleid overzetten.
•Bij vermoeden van ziekte de dode vis opsturen naar het Bioveterinary Research Centrum in Lelystad van de
  Wageningse universiteit.
•Water voor een bepaalde periode afsluiten en laten herstellen.
•Bij structurele problemen uitdiepen van het betreffende water.

Voor zover een korte omschrijving wat er o.a. wordt gedaan na een melding van vissterfte. Mochten er over dit onderwerp toch nog vragen zijn dan kun je op de donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 terecht in ons clubgebouw waar we graag nader ingaan op de materie.

Hoe kun je vissterfte melden !!!!!!!!!!

Vissterfte of verdachte omstandigheden kunnen worden gemeld bij;

•Hsv de Hengelsport Zwolle   06-1208 2538    (7 dagen per week / 24 uur per dag)
•Waterschap WDODELTA      088-2331 1200  (7 dagen per week / 24 uur per dag)
•Via socialmedia (facebook)Hsv de Hengelsport Zwolle


Het bestuur