Controle

Controle en handhaving.

Controle en handhaving op het bezit van de juiste visdocumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sportvisserijsector en de overheid. De sportvisserijsector krijgt hierin echter een steeds grotere verantwoordelijkheid toebedeeld. Die verantwoordelijkheid pakken de honderden vrijwillige verenigingscontroleurs graag en goed op. 

Daarnaast hebben veel federaties Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst.
Alle bij Sportvisserij Nederland geregistreerde hengelsportcontroleurs die de Cursus Controle Sportvisserij hebben gevolgd, krijgen van Sportvisserij Nederland controlekleding en een controlepas. Met deze kleding is de controleur zichtbaar en vooral herkenbaar als controleur sportvisserij, met de pas kan de controleur zich aan de waterkant identificeren.

Een goede controleur heeft een gedegen en actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving, die helder is samengevat in de Veldgids Controle Visdocumenten van Sportvisserij Nederland. De controleurs komen met veel leden in contact en luisteren wat er speelt langs de waterkant. Zij zijn de ogen en de oren van de vereniging.