Aanvullende regels

Aanvullende regels ``Sanctiebeleid HSV “de Hengelsport Zwolle” 

Naar aanleiding van een aantal incidenten heeft het bestuur van onze vereniging een sanctiebeleid vastgesteld. Het sanctiebeleid bestaat uit de volgende bepalingen;
  • Vissen met meer dan 3 hengels waar het niet mag betekent:  Procesverbaal en definitieve beëindiging van de 3e hengelvergunning. 
  • Bij bedreiging/agressie tegen een verenigingscontroleur/BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar), zal het lidmaatschap van de vereniging per direct worden beëindigd. 
  • Bij 2 keer dezelfde overtreding van de Binnenvisserijwet, wordt door het bestuur een eventuele beëindiging van het lidmaatschap overwogen.
  • Indien men zich niet houdt aan de verenigingsvoorwaarden van de 3e hengel vergunning en/of de nachtvispas, volgt onherroepelijke intrekking van de 3e hengelvergunning en/of de nachtvispas.
  • Indien men zich niet houdt aan de voorwaarden, genoemd in de vergunning van de Visserijvereniging “De Hengelsport” Zwolle, zal het bestuur besluiten over eventuele sancties. 
  • Tijdens het vissen mogen er geen motorvoertuigen aan de waterkant worden geparkeerd. Als gevolg van deze overtreding kan het Waterschap het looprecht van de vereniging intrekken, met als gevolg dat we niet meer kunnen vissen. Bij wedstrijden geldt dat de wedstrijdleider hiervoor verantwoordelijk is. Indien men zich niet houdt aan deze regel kan er een sanctie volgen. 
Wanneer je met zes of meer personen een visevenement of een viswedstrijd op of aan het water houdt dan heb je hier de schriftelijke toestemming van de HSV "De Hengelsport" Zwolle voor nodig. Zij hebben de vis en looprechten. De vergunning kun je via de site aanvragen, zie hiervoor het wedstrijd aanvraagformulier. Wanneer blijkt dat je tijdens het evenement of de wedstrijd niet beschikt over de juiste vergunning dan volgen er sancties.