Wedstrijdregelement

Wedstrijdregelement

1 Een ieder die aan de wedstrijd deelneemt, dient dit reglement te kennen.
2 U mag zich pas na loting op het parcours installeren.
3 Iedere deelnemer moet in het bezit (bij zich hebben )zijn van geldige vis documenten.
4 De manier van vissen is vrij of anders aangegeven.
5 Er mag met 1 hengel gevist worden en te zijn voorzien van een enkelvoudige haak. (Bij vaste stok moet de dobber het lood kunnen dragen)
6 Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter naar de linker dan wel ter rechter zijde van het plaats nummer.
7 1e Signaal: Voeren en Vissen. 2e Signaal: Einde wedstrijd.
8 Alle vis wordt gewogen behalve Snoek, Snoekbaars, Aal . (of anders aangegeven)
9 Het is verboden om Aal (paling) in uw bezit (leefnet) te hebben.
10 De deelnemer dient zijn gevangen vis zodanig te onthaken, en te bewaren in een leefnet (zgn. concoursnet met een min lengte van 150 cm).
11 Het voeren en vissen met gekleurde aas is verboden ook verse de vase is niet toegestaan (Wie dit aan de waterkant in zijn of haar in het bezit heeft wordt gediskwaliceerd).
12 Er mag ook niet gevoerd worden met een zogenaamde voederboot.
13 Verboden zijn alle bij de wet verboden artikelen.
14 Poging tot bedrog, misleiding of diefstal, ook indien dit achteraf mocht blijken, evenals onsportief gedrag kan tot diskwalicatie leiden.
15 Er moet aan de waterzijde van de weg of straat geparkeerd worden (tenzij anders zijn aangegeven).
16 Aanwijzingen van de wedstrijdleiding moeten altijd opgevolgd worden.
17 Iedere deelnemer vist voor eigen risico.
18 Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald.
19 Bij onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestopt (signaal) de prijzen worden dan op plaats nummer verloot.
20 In alle niet eerder genoemde punten beslist de wedstrijdleider.
Voor een wedstrijd met de vaste stok geldt:
Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, maximale lengte v.d. hengel 14 meter) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Elke vorm van” zinkvissen” is verboden. Onder "zinkvissen" moet worden verstaan dat wanneer op enig moment het hoofdlood op de bodem rust, er sprake is van zinkvissen. Wanneer een loodkorrel of styllood de bodem raakt of op de bodem rust, wordt dit niet als zinkvissen gezien. In alle gevallen moet de dobber de daaronder aan de lijn bevestigde belasting kunnen dragen. Wanneer er sprake is van “zinkvissen” volgt diskwalificatie.