Controlebeleid

De controles van onze controleurs richten zich op de volgende zaken:

* bezit van de juiste vispassen en aanvullende documenten zoals 3e hengelvergunning en nachtvispas.
* naleving (aanvullende)reglementen. Zie ook onder tabblad ``viswater``.

Onze controleurs zijn gerechtigd om bij het niet nakomen van bovenstaande om:

* vispassen in te nemen.
* vissers weg te sturen van de visstek.
* Boa`s e/o politie in te schakelen.

Mogelijke sancties na het innemen van vispassen worden vastgesteld door het bestuur van Hsv de Hengelsport Zwolle.